Asielzoeker mag langer dan 24 weken per jaar werken

Asielzoekers mogen voortaan langer dan 24 weken per jaar werken in Nederland. Dat oordeel heeft de Raad van State woensdag uitgebracht.

Tot nu toe mochten asielzoekers jaarlijks maximaal 24 weken werken. Volgens de Raad verhindert die eis echter „effectieve toegang” voor asielzoekers tot de arbeidsmarkt. Bij het verstrekken van werkvergunningen mag het UWV die eis daarom niet langer hanteren.

Ook is de beperking in strijd met het Europees recht, vindt de Raad van State. De Europese Opvangrichtlijn verplicht EU-lidstaten asielzoekers effectieve toegang te bieden tot de arbeidsmarkt. Doel van die richtlijn is bevordering van de zelfstandigheid van asielzoekers. De Raad oordeelt dat de beperking van het aantal weken dat asielzoekers mogen werken hiermee in strijd is.

Integratie

De rechtbank in Arnhem oordeelde afgelopen april al dat het UWV een werkvergunning niet mag weigeren als een asielzoeker langer wil werken. De 24-wekeneis was volgens de rechtbank een onnodige beperking op de arbeidsmarkt. Daarnaast zou werken tijdens de asielprocedure integratie in Nederland na statusverlening bevorderen.

Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gingen in hoger beroep. De 24-wekeneis zou voorkomen dat asielzoekers de indruk krijgen dat ze kans maken op een permanente verblijfsvergunning. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State bleef de 24-wekeneis gelden.

Het UWV zegt in een reactie „tevreden” te zijn met de uitspraak, omdat die duidelijkheid geeft aan asielzoekers en werkgevers. Ook kan het vervallen van de 24-weken eis „verlichting” geven aan de krapte op de arbeidsmarkt. Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA) schrijft dat asielzoekers door de uitspraak een bijdrage leveren „aan onze samenleving” en de taal sneller leren.

De huidige werkvergunningen van asielzoekers moeten nu verlengd worden, zegt het UWV. De uitkeringsinstantie hield al rekening met deze uitspraak van de Raad van State, en kan hier daarom meteen mee beginnen. De einddatum van de vergunning wordt nu gekoppeld aan het einde van de verblijfsstatus.

Asielzoekers mogen zes maanden na aankomst in Nederland in principe gaan werken. Maar in de praktijk lopen ze tegen beperkingen aan. Minister Van Gennip liet hier onderzoek naar doen. De 24-wekeneis bleek een van de grootste beperkingen. Omdat werkgevers veelal op zoek zijn naar personeel voor een langere termijn, maakt de eis het voor hen minder aantrekkelijk om asielzoekers aan te nemen.

Lees ook De asielzoeker wil aan het werk, maar de 24-weken-eis zit in de weg

Chro is ruim vier jaar geleden gevlucht uit Noord-Irak. Tot op heden zit zij nog in procedure en verblijft ze in azc Utrecht. Ze was verpleegkundige in haar land en werkt nu in het Bartholomeus Gasthuis Utrecht.