ABC van betrokken organisaties bij de Groningse gaswinning

ABC | Instanties gaswinning Welke instanties zijn of waren allemaal betrokken bij de gaswinning in Groningen?

De opening van het GasTerra-kantoor in 2013. Het personeel luistert naar de openingstoespraak van prins Willem-Alexander.
De opening van het GasTerra-kantoor in 2013. Het personeel luistert naar de openingstoespraak van prins Willem-Alexander.

Foto Kees van de Veen

CVW

Het Centrum Veilig Wonen nam per 1 januari 2015 de afhandeling van Groningse aardbevingsschade over van gaswinningsbedrijf NAM. Die afhandeling kwam in 2017 opnieuw in andere handen, van het Instituut Mijnbouwschade (IMG).

Dialoogtafel

Er komt in maart 2014 regionaal overleg over de Groningse aardbevingsschade met het ministerie van Economische Zaken, de NAM, Groningse burgemeesters, een provinciebestuurder en maatschappelijke organisaties. Twee voorzitters moeten ervoor zorgen dat het regionaal belang niet langer wordt buitengesloten.

EBN

Energie Bedrijf Nederland is een staatsbedrijf dat de NAM het Groningse gas voor de Nederlandse overheid laat winnen en opslaan. Het heeft in de Maatschap Groningen 50 procent zeggenschap.

Gasgebouw

Voor de winning, het transport en de verkoop van Gronings aardgas was samenwerking nodig tussen de rijksoverheid, oliebedrijven Shell en ExxonMobil en gaswinningsbedrijf NAM. Die onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een ‘Overeenkomst van Samenwerking’ uit 1963 en in de loop der jaren aangepast. Alle bij de gaswinning betrokken organisaties staan samen bekend onder de verzamelnaam ‘gasgebouw’.

GasTerra

GasTerra is het bedrijf dat het Groningse gas verhandelt. Dit handelshuis is voor de helft in handen van de rijksoverheid (40 procent EBN, 10 procent staat), de andere helft is eigendom van Shell (25 procent) en ExxonMobil (25 procent).

Gasunie

De Gasunie transporteert het gas uit Groningen. Het bedrijf is voor 100 procent in handen van de overheid.

GBB

De Groninger Bodem Beweging behartigt de belangen van Groningers die benadeeld zijn door de aardbevingen in Groningen. 4.050 gedupeerden hebben zich aangesloten. De GBB probeert via het gerechtshof af te dwingen dat het Openbaar Ministerie de NAM strafrechtelijk gaat vervolgen. Het gaat om de vraag of de NAM met het veroorzaken van schade voor levensgevaar heeft gezorgd.

Maatschap Groningen

In de Maatschap Groningen bepalen de rijksoverheid en de oliebedrijven samen het beleid voor de Groningse gaswinning. Namens het Rijk schuiven aan staatsbedrijf EBN en een regeringsvertegenwoordiger van Economische Zaken, namens de oliebedrijven Shell, ExxonMobil en exploitant NAM. Ze vergaderen in een College van Beheer voor de Maatschap Groningen, via NRC zijn notulen uit de periode 2012-1015 uitgelekt. Na die publicatie besloot staatssecretaris Vijlbrief (Economische Zaken, D66) de topambtenaar van EZ terug te trekken uit de Maatschap.

Mijnraad

De Mijnraad is een adviesorgaan dat de minister van Economische Zaken adviseert over de verlening van mijnbouwvergunningen.

NAM

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haalt aardgas in Groningen uit de grond voor Shell, Exxon en de staat. Het is een joint venture van de oliebedrijven Shell en ExxonMobil.

NCG

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie in Groningen.

SodM

Het Staatstoezicht op de Mijnen is toezichthouder. De organisatie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van Economische Zaken op basis van inspecties en onderzoek.

Lees verder…….