Wiebe Draijer klaar om bij KLM bij te dragen ‘aan de grote transities’

Draijer nam in oktober vorig jaar afscheid van Rabobank. Wat heeft hij sindsdien gedaan?

Normaliter is het een beetje gissen wat een voormalig topman of topvrouw in de vrije maanden na het afscheid gaat doen. Maar Wiebe Draijer (58) is daar open over. Op LinkedIn plaatste hij een lijstje: huis in Italië restaureren, wonderreis met familie maken, dertigjarig huwelijk vieren, tijd met kinderen besteden, een nest met puppy’s redden. En „(iets te?) vaak nee tegen nieuwe opties zeggen”.

‘Te vaak nee zeggen’, is Draijer dan zo gewild?

Blijkbaar. De ex-topman van Rabobank heeft een groot netwerk. Geregeld stond hij op de lijst van invloedrijkste Nederlanders. KLM, waar hij aan de slag gaat als de aandeelhoudersvergadering daar volgend voorjaar mee instemt, wordt zijn eerste commissariaat bij een commercieel bedrijf. Daarnaast vervult hij toezichthoudende functies bij onder meer Staatsbosbeheer en KWF Kankerbestrijding.

Vóór Rabobank was Draijer voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), een belangrijk adviesorgaan van de regering. En daarvoor was hij 22 jaar, onder meer in leidinggevende functies, verbonden aan adviesbureau McKinsey. Hij was collega van oud-minister en de huidige Eurocommissaris Wopke Hoekstra.

Bij vorige kabinetsformaties werd D66-lid Draijer vaak genoemd als minister (Financiën en Landbouw). Hij was „intensief benaderd”, zei hij in een podcast van de bank. Maar: „Ik wil mijn klus afmaken bij Rabobank.” Als hij de landelijke politiek was ingegaan, zou hij zijn vader zijn opgevolgd. Draijer senior zat begin jaren zeventig in de Eerste Kamer voor D66.

Wordt Draijer junior nu de belangrijkste toezichthouder in Parijs?

Nou, hij wordt in de eerste plaats president-commissaris van het Nederlandse KLM. En niet van de holding Air France-KLM. Bij KLM volgt hij Cees ’t Hart op, bestuursvoorzitter van brouwerij Carlsberg. Draijer gaat een raad van negen leiden, inclusief hemzelf: vier Fransen, vier Nederlanders en één Canadees. Dat is Ben Smith, topman van Air France-KLM. Deze raad benoemt onder anderen de president-directeur van KLM.

Draijer treedt ook toe tot het bestuur van Air France-KLM, als gewoon lid. Dat bestuur is een one tier board, met uitvoerende en toezichthoudende bestuurders.

Wat moet hij bij de luchtvaartmaatschappij doen?

Als eerste: de relatie verbeteren met Den Haag. Die is gespannen vanwege de krimpplannen voor Schiphol. Die plannen gaan ten koste van KLM, vreest de maatschappij.

Verder zal Draijer moeten werken aan de maatschappelijke positie van KLM. Met meer aandacht voor de overlast in de omgeving, bijvoorbeeld, maar wel zonder de economische positie van de KLM uit het oog te verliezen.

Kan Draijer dat?

Hij is in elk geval vertrouwd met complexe vraagstukken. Bij Rabobank, de belangrijkste financier van agrarisch Nederland, was Draijer een belangrijke partij in de discussie over stikstof. En in 2021 was Draijer betrokken bij het Energieakkoord over de vergroening van de energieproductie in Nederland. Hij werd geprezen omdat hij veel partijen met tegenstrijdige belangen aan tafel wist te brengen.

Hij heeft in elk geval weer zin in grote veranderingen. Onder zijn lijstje op LinkedIn schreef hij: „[Ik] ben in voor wat het lot brengt. Als het maar bijdraagt aan de grote transities.”

Leeslijst