Rusland niet akkoord met herziening VN-akkoord kernontwapening

Nucleaire wapens Op de VN-herzieningsconferentie hoopten sommige landen bindende deadlines te stellen aan de afbouw van kernwapens in de wereld, maar Rusland vond de eindtekst „schaamteloos politiek”.
De tiende VN-herzieningsconferentie vond bijna de gehele maand augustus plaats in New York.
De tiende VN-herzieningsconferentie vond bijna de gehele maand augustus plaats in New York.

Foto John Minchillo/AP

Rusland heeft vrijdag geweigerd een verklaring te ondertekenen over herziening van het verdrag over de non-proliferatie van kernwapens (NPV). Dat heeft het Franse persbureau AFP vrijdagavond gemeld. Sinds het begin van deze maand was een groot aantal landen en ngo’s bijeen in New York voor de tiende VN-herzieningsconferentie. Daar hoopten sommige afgevaardigden bindende deadlines te stellen aan de afbouw van kernwapens in de wereld, maar Rusland vond de eindtekst „schaamteloos politiek”.

Voor bindende besluiten is consensus nodig onder de 191 ondertekenaars van het NPV, dat in 1970 in werking trad. De Russische gezant Igor Visjnevetski miste echter het „evenwicht” in de dertig pagina’s tellende ontwerp-eindtekst. Hoewel niet bekend is op welke concrete onderdelen hij doelt, stelt AFP dat de eindtekst vier verwijzingen bevatte naar de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. Vooral die paragrafen zouden Rusland — maar ook enkele andere landen — tegen het hoofd stoten.

In vergelijking met het hoogtepunt van de Koude Oorlog in 1986 is het aantal kernkoppen op de wereld nu aanzienlijk verminderd: naar schatting van 70.300 naar 12.700. Toch waarschuwde de baas van de Verenigde Naties, António Guterres, voor het groeiende risico van nucleaire vernietiging door de talrijke crises en conflicten wereldwijd. De wereld bevindt zich in een „periode van nucleair gevaar die ongekend is sinds het hoogtepunt van de Koude Oorlog”, zei Guterres bij het begin van de VN-conferentie.

De situatie bij de kerncentrale van Zaporizja, gelegen op een kwetsbare plek aan het front in Oekraïne, blijft zorgwekkend. Donderdag werd de stroomtoevoer van de centrale afgesloten en moesten de reactoren worden gekoeld met noodgeneratoren. Drie van de vier hoogspanningsleidingen naar de kerncentrale waren al eerder beschadigd door beschietingen van het Russische leger. De Veiligheidsraad van de VN en wereldleiders streven naar snelle inspectie door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA), maar tot een afspraak is het vooralsnog niet gekomen.

Lees verder…….