Over onsMy Dutch Times is een multi-platform nieuwsorganisatie die dingen mogelijk maakt. Wij informeren, verbinden, onderzoeken, rapporteren en brengen verandering teweeg.
Het doel van My Dutch Times is om onze klanten op de hoogte te houden van wat voor hen het belangrijkst is, om hun leven, gemeenschap, land en wereld beter te maken. Onze missie is om betrouwbaar nieuws, informatie en inhoud te leveren op alle platforms.
We richten de publieke aandacht op allerlei soorten onrecht en op hervormingen die bedoeld zijn om ze te corrigeren. Wij zijn de nieuwsorganisatie waar mensen terecht kunnen als ze hulp nodig hebben; wanneer ze willen dat de weegschaal in evenwicht wordt gebracht, onrecht wordt rechtgezet; wanneer ze willen dat machtige mensen ter verantwoording worden geroepen.

VERANTWOORDELIJKHEID

My Dutch Times heeft verantwoordelijkheden naar haar klanten, haar cliënten, haar aandeelhouders en haar medewerkers. Maar de werking van een nieuwsorganisatie is vooral een publiek vertrouwen, niet minder bindend omdat het niet formeel is verleend. Onze allesoverheersende verantwoordelijkheid ligt bij de democratische samenleving.
De vrijheid van meningsuiting en van de pers moet worden verdedigd tegen aantasting van welke kant dan ook, publiek of privaat. Journalisten moeten ervoor zorgen dat de zaken van het publiek in het openbaar worden gedaan. Ze moeten waakzaam zijn tegen iedereen die de pers zou uitbuiten voor zelfzuchtige doeleinden.
Journalisten die de macht van hun professionele rol misbruiken voor egoïstische motieven of onwaardige doeleinden, zijn ontrouw aan dat publieke vertrouwen.

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEID


Goede trouw met de lezer is de basis van ethische en excellente journalistiek. Die goede trouw berust in de eerste plaats op het vertrouwen van de lezer dat wat we printen juist is. Alles moet in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat alles wat in de MDT wordt gepubliceerd, juist is, in de juiste context wordt gepresenteerd en dat alle belangrijke kanten eerlijk worden gepresenteerd. We verzamelen inhoud van verschillende topwebsites.
Journalistieke integriteit vereist dat significante feitelijke fouten, evenals fouten van weglating, onmiddellijk en zo prominent en transparant als gerechtvaardigd worden gecorrigeerd.