Modaal salaris komend jaar met netto 91 euro per maand omhoog

Loonstijging Door aanpassingen van de belastingregels gaan de netto salarissen volgend jaar omhoog. Werkenden met een minimumloon houden volgend jaar maandelijks zelfs nog meer over omdat ook het minimumloon stijgt.
Het modaal salaris en minimumloon gaan vanaf januari respectievelijk met netto 91 en 218 euro omhoog.
Het modaal salaris en minimumloon gaan vanaf januari respectievelijk met netto 91 en 218 euro omhoog.

Foto Pepijn Kouwenberg

Werknemers met een modaal salaris verdienen komend jaar netto 91 euro per maand meer. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde berekeningen van salarisdienstverlener ADP. De belangrijkste redenen voor de salarisverhoging zijn aanpassingen in de arbeidskorting voor werkgevers en in de inkomstenbelasting die in januari ingaan. Het modaal brutosalaris is nu 3.086 euro.

Mensen met een minimumloon (bruto 1.934 euro) gaan er zelfs netto 218 euro per maand op vooruit, omdat ook het minimumloon volgend jaar verhoogd wordt. Volgens de berekeningen van ADP gaat het salaris van mensen die anderhalf keer modaal verdienen met netto 87 euro omhoog en houden werknemers die twee keer modaal verdienen 98 euro meer per maand over.

De lonen stijgen omdat enerzijds de arbeidskorting wordt verhoogd (van maximaal 4.260 euro in 2022, naar 5.052 euro in 2023) en anderzijds wordt de inkomstenbelasting verlaagd. Die maatregelen gelden per 1 januari en werden op Prinsjesdag in de miljoenennota bekendgemaakt.

Bovenop de belastingwijzigingen op inkomen uit werk, gaan ook de fiscale vrijstellingen van de reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog. Voor reiskosten geldt volgend jaar 21 cent per kilometer, in plaats van 19 cent. De thuiswerkvergoeding gaat van van 2 naar 2,15 euro per dag. De werkgever is niet verplicht deze tegemoetkomingen door te voeren. ADP heeft in de berekeningen niet de mogelijke loonstijgingen meegenomen die zijn afgesproken in nieuwe cao’s.

Koopkracht

De stijging van de lonen betekent niet automatisch dat de koopkracht van werkenden ook gaat stijgen. Het Centraal Planbureau (CPB) berekende eerder dat de koopkracht naar schatting met 4 procent zal dalen in 2023. De overheid heeft maatregelen genomen om de schade beperkt te houden, zoals een prijsplafond dat volgend jaar ervoor moet zorgen dat de energiekosten niet te hoog oplopen.

Het koopkrachtherstel moet volgens het CPB niet alleen komen van de overheid, maar ook van bedrijven zelf. De vakbonden roepen werkgevers al langer op tot structurele loonsverhogingen, gelijk aan het inflatiecijfer. Werkgeversverenigingen adviseerden eerder deze maand daar terughoudend in te zijn, omdat sommige bedrijven en sectoren dat financieel niet aan zouden kunnen. Ook vrezen zij voor een nog hogere inflatie op die manier.


Lees ook: Loonprijsspiraal? ‘Koopkracht is cruciaal voor een gezonde economie en maatschappij’, zegt FNV-vicevoorzitter

Lees verder…….