FBI vreesde sabotage onderzoek-Trump

Huiszoeking Trump Vrijdag publiceerde de FBI een geheime verklaring die de juridische basis vormde voor de huiszoeking bij de ex-president.

Enkele van de vele zwartgelakte pagina’s uit de vrijdag vrijgegeven FBI-verklaring.
Enkele van de vele zwartgelakte pagina’s uit de vrijdag vrijgegeven FBI-verklaring.

Foto Jon Elswick/AP

Voordat de FBI begin deze maand huiszoeking deed bij oud-president Donald Trump, had de federale politie vastgesteld dat hij ten minste 184 vertrouwelijke „unieke documenten” uit het Witte Huis had meegenomen naar zijn woning in Mar-a-Lago. De FBI was ervan overtuigd dat zich meer vertrouwelijke documenten in het woonhuis zouden bevinden, en dat daar onvoldoende waarborgen waren om te voorkomen dat onbevoegden ze zouden lezen.

Dat blijkt uit een FBI-verklaring, opgemaakt vóór en ten behoeve van de huiszoeking in Mar-a-Lago, die vrijdag door het ministerie van Justitie werd vrijgegeven onder zware politieke en maatschappelijke druk. Het document van 38 pagina’s, waarvan 21 bijna geheel met zwarte stift doorgehaald, biedt „enkele glimpen” van nieuwe informatie over de huiszoeking, schreef een Amerikaanse krant. Zo blijkt dat 25 van de 184 eerder aangetroffen documenten de omschrijving top secret droegen, de hoogste kwalificatie van vertrouwelijkheid. „Op enkele van die documenten stonden wat leek op door de voormalige president met de hand geschreven notities”, aldus de verbalisant.

De verklaring, opgesteld door een FBI-agent die belast was met het onderzoek en de huiszoeking, is bedoeld om de rechter ervan te overtuigen dat een huiszoeking gewettigd is. De rechter in kwestie wás overtuigd en bekrachtigde het huiszoekingsbevel. Daarbij haalden agenten nog eens minstens 21 dozen met documenten weg uit het huis van Trump. Uit het reçu van de FBI, een al eerder vrijgegeven lijst met daarop een opsomming van het in beslag genomen materiaal, bleek dat zich daarin inderdaad opnieuw vertrouwelijke documenten bevonden. Een van de omschrijvingen luidde: „Verscheidene vertrouwelijke TS/SCI documenten”, wat betekent dat die top secret waren en dat zij alleen met een specifiek protocol mogen worden ingezien.

In de verklaring van vrijdag staat dat de FBI de huiszoeking wilde doen zowel op grond van wetsartikelen die de Verenigde Staten moeten beschermen tegen het verspreiden van staatsgeheimen die schadelijk zijn voor de nationale veiligheid, als wetsartikelen die het verhinderen van een onderzoek daarnaar strafbaar stellen.

Onderzoek frustreren

De doorhalingen in het document zijn volgens een begeleidend schrijven bedoeld om FBI-agenten en getuigen te beschermen, evenals de ‘routekaart’ voor het onderzoek. Dat was de grootste zorg van justitie: dat openbaarmaking van deze verklaring te veel informatie over hun opzet zou weggeven, zodat Trump en zijn advocaten het onderzoek zouden kunnen frustreren. Amerikaanse media hadden eerder al bericht dat een deel van de informatie over de aanwezigheid van vertrouwelijke documenten afkomstig was van mensen in de omgeving van Trump zelf. In datzelfde begeleidende schrijven staat dat justitie sprak met „een beduidend aantal burger-getuigen”.

Uit de niet-doorgehaalde passages valt vooral op te maken hoe lang justitie en het Nationaal Archief al proberen het materiaal dat Trump na zijn verkiezingsnederlaag uit het Witte Huis had meegenomen, terug te krijgen en op te slaan in het Archief, zoals de wet voorschrijft. Amerikaanse media berichtten al eerder over het gebrek aan medewerking van de kant van de oud-president en diens advocaten. Die tekenden voor de huiszoeking verklaringen dat zich geen vertrouwelijke documenten meer in Mar-a-Lago zouden bevinden.

In het vrijdag vrijgegeven document is ook een brief uit mei meegestuurd, waarin Trumps advocaat het openbaar ministerie waarschuwt voor het doorzetten van een onderzoek naar de vertrouwelijke documenten. Zo’n actie van justitie zou worden gepercipieerd als politiek gemotiveerd, bovendien zou Trump als (voormalig) president zijn gevrijwaard van vervolging in verband met vertrouwelijke documenten, omdat de bepalingen daarover in het wetboek van strafrecht niet over de president gaan.

Donderdag schreef The Washington Postal hoe ingewikkeld strafvervolging van Trump in deze zaak zou kunnen worden. Volgens een voormalig CIA-expert tekenen regeringsmedewerkers bij hun vertrek een verklaring dat zij geen vertrouwelijk materiaal in hun bezit hebben. Wegens overtreding daarvan is bijvoorbeeld generaal en oud-CIA-directeur David Petraeus veroordeeld – die had zo’n verklaring getekend en desondanks notitieboekjes met vertrouwelijke informatie aan zijn biograaf gegeven. Presidenten, aldus de CIA-expert, tekenen zulke verklaringen niet.

Lees verder…….