Column | Boeren zijn de baas

Een veel gestelde vraag: vind je ook iets positiefs aan Wormer? Ik geef een arm (dat is overdreven, doe maar een pink) voor het Kerkepad, zelden zo lekker gewandeld als daar. Sla op de Dorpsstraat na ‘Zaal Groos’ rechtsaf en slinger met jezelf de polder in. De laatste tijd word ik er regelmatig staande gehouden door dorpsbewoners. Hun/mijn pad wordt bedreigd. Op de plek waar nu nog een natuurijsbaan en een jeux des boules baan liggen, zijn tennis- en padelbanen en een nieuw clubgebouw gepland zodat er extra woningen op de plaats van de huidige sporthal en tennisbanen kunnen worden gebouwd. Een onbewust onbekwame CDA-wethouder wist het stemvee in de gemeenteraad van Wormerland deels te overtuigen, en nu botst een groot gedeelte van de bevolking tegen de gevolgen van het eigen stemgedrag aan.

Onbewust onbekwamen zijn over het algemeen helemaal geen onprettige mensen, ze kunnen bijvoorbeeld goed bier drinken en honden uitlaten. Het wordt pas problematisch als ze de macht krijgen om plannen te verzinnen of besluiten te nemen.

Tegenstanders brengen de weidevogels in. De kievit wordt naar verluidt gek van het getik op tennis- padelbanen. Als vogels mochten kiezen prefereren ze een natuurijsbaan boven padel- en tennisbanen. Toen ik gisteravond weer over dat – nogmaals schitterende – Kerkepad wandelde zag ik een boer met een grote maaier al het gras rondom de natuurijsbaan maaien.

Een vraag die opkwam: vinden weidevogels dat dan wel leuk? Nee, natuurlijk niet, maar verzet tegen de boer is dapper, zinloos en naïef. Boeren zijn in dit land met weinig, maar in het nieuwe kabinet worden ze buitenproportioneel goed vertegenwoordigd. Als ze straks weer boos zijn op de regering zijn ze vooral boos op zichzelf, een prettig, maar niet geruststellend idee.

De boer is in dit land de geaccepteerde uitzondering.

Laat hem maar begaan is de nieuwste tendens, laat hem maar maaien, zaaien en oogsten, dan richten we onze woede op anderen. Het hoogst haalbare is dat er niet meer boeren bijkomen, als we iets kunnen doen aan de voortplanting zou dat al heel wat zijn. Stoppen met Boer zoekt Vrouw op televisie zou voor toekomstige generaties een zegen kunnen zijn, want boeren zien hun bedrijf een beetje als een monarchie. Het gaat over van vader op zoon, wie als boertje (of boerinnetje) wordt geboren wordt dusdanig gebrainwasht dat hij of zij denkt dat er ook recht op grond, privileges en subsidies bijkomen.

Op lokaal niveau worden de doelen onbewust bijgesteld naar wat wel haalbaar is. Het bos wordt toch al gekapt, dus ketenen ze zich vast aan de eik op het plein.

Er zijn grotere gevaren voor weidevogels dan het getik op tennis- en padelbanen, maar ergens moet het begin van een grens worden getrokken.

Laat het Kerkepad in Wormer een streep in het zand zijn.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.