China wil eigen productie zonnepanelen verminderen om ‘bloedbad’ in de branche te beperken

China, de grootste producent van zonnepanelen, gaat restricties opleggen aan de eigen zonnepanelenindustrie. Een nieuw wetsvoorstel legt de capaciteitsuitbreiding voor de productie van ‘simpele’ panelen aan banden. Bloomberg berichtte dinsdag over dit voornemen van het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie.

Door overproductie daalden de prijzen van zonnepanelen uit China vorig jaar met ruim 40 procent. De prijzen van de allergoedkoopste panelen liggen momenteel op 12 cent per wattpiek – de eenheid die gebruikt wordt in de zonnestroombranche. De meer geavanceerde panelen kosten tussen de 16 en 20 cent per wattpiek. Twee jaar geleden lagen de prijzen nog drie keer zo hoog.

Chinese fabrikanten dringen zelf ook aan op overheidsmaatregelen om het „bloedbad” onder producenten van zonnepanelen te stoppen, zoals een fabrikant het bij Bloomberg noemt.

De Chinese fabrieken moeten volgens de nieuwe voorschriften meer geld steken in onderzoek en ontwikkeling en zich richten op geavanceerdere panelen, in plaats van expansie van de bestaande productielijnen. Zo lijkt de Chinese overheid zelf aan te sturen op een shake-out van de zonnepanelenindustrie.

Concurrentie onmogelijk

China domineert de productie van zonnepanelen en is ook het land dat verreweg de meeste zonnepanelen installeert – vier keer zoveel als de nummer twee, de VS. Nederland staat ook in de top tien van landen die zonne-energie opwekken. De zonnepanelen in Nederland zijn voor meer dan 95 procent van Chinese makelij, zegt Dirk Heslinga van SolarNL, een consortium dat werkt aan fabricage van zonnepanelen in Nederland en Europa.

Tegen de Chinese prijzen valt niet te concurreren. De Amerikaanse overheid legde in 2023 importrestricties op aan panelen uit China en breidde die maatregelen in mei nog eens uit. Ook India en Turkije zetten de rem op Chinese zonnepanelen.

Sindsdien overspoelen de zonnepanelen de Europese markt en worden ze hier tegen dumpprijzen verkocht. Europese producenten van zonnepanelen drongen vorig jaar in Brussel aan op maatregelen.

Er is in Brussel minder animo om drempels op te werpen voor Chinese zonnepanelen

Hoewel de Europese Commissie wel heffingen oplegt aan elektrische auto’s uit China is er minder animo om drempels op te werpen voor Chinese zonnepanelen. Volgens Eurocommissaris Kadri Simson (Energie) zou dat afbreuk doen aan de ambitieuze verduurzamingsplannen van de EU-lidstaten. In plaats daarvan zouden Europese landen hun lokale industrie moeten steunen met subsidies. Met een nieuwe wet, de Net Zero Industry Act, geeft Brussel lidstaten de optie om bij aanbestedingen zonnepanelen van Europese makelij voor te trekken, al zijn ze wat duurder. Een eigen, zelfstandige Europese zonnepanelenindustrie vermindert de strategische afhankelijkheid van China.

Er is schaalvergroting nodig om te kunnen concurreren met de Chinese marktleiders. Toch zullen Europese zonnepanelen volgens Heslinga van SolarNL vaak tot 25 procent duurder zijn dan Chinese alternatieven. „Daar staat tegenover dat de panelen zijn gemaakt op een meer duurzame manier, en onder betere arbeidsomstandigheden dan in China.”

Het effect op de totale prijs van het installeren van zonnepanelen is minder groot, verwacht hij. „Bij particuliere huishoudens zit maar een derde van de kosten in de panelen zelf.”