‘Ze leerden elkaar kennen op een bruiloft’

Foto van: Leo Denters (1954)

Op de foto: Jan Denters (1915-1999) en Clim Blom (1915-2005)

‘Deze foto is gemaakt op een fancy fair in Mook, in 1946. Op het affiche achter hen staat: ‘zeg het met bloemen’. Ze hadden elkaar dat jaar op een bruiloft leren kennen in Utrecht, waar Jan woonde, en maakten na die bruiloft een wandeling langs de Oudegracht. In het begin ontmoetten zij elkaar in Nijmegen omdat de directe spoorverbinding tussen Utrecht en Venlo, waar Clim woonde, na de oorlog nog niet hersteld was.

In 1948 zijn ze getrouwd. Door de woningnood woonden ze eerst in bij de ouders van Jan. Dat vond Clim vreselijk. Ze verhuisden een paar keer in Utrecht en kregen zeven kinderen. Clim had graag naar de kweekschool gewild om onderwijzeres te worden, net als haar zussen. Maar toen haar moeder ernstig ziek werd, moest zij de huishouding voor het grote gezin op zich nemen. Van de kweekschool kwam het niet meer en dat heeft ze altijd betreurd.

Jan werd bibliothecaris. Hij schreef poëzie en publiceerde twee dichtbundels. De kroon op zijn loopbaan: zijn baan in de jaren 60 bij de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht. De theateropleiding was een vrijplaats voor jongeren. Jan, al in de 50, liet zijn baard staan en kocht een spijkerpak. Clim vond het maar niks. Baard en pak verdwenen al snel weer.

Wij waren een echt katholiek gezin met wekelijks kerkbezoek. Maar mijn ouders verloren hun belangstelling toen de ene na de andere conservatieve bisschop werd benoemd.

Na zijn pensionering begon Jan met tweelingbroer Henk een familietijdschrift. Clim is de dood van Jan nooit echt te boven gekomen. De foto van hun prille geluk vonden we na hun dood.”

Opgetekend door

Lees verder…….