CBS: vrouwen hadden in 2021 vaker betaald werk en werkten meer uren

Emancipatiemonitor Van alle vrouwen tussen de 15 en 65 jaar die op dat moment niet studeerden, had in 2021 77,1 procent betaald werk – dat was bij mannen 86,8 procent. Vrouwen werkten gemiddeld 29,2 uur per week.
Vrouwen gingen meer uren werken, hadden vaker betaald werd en waren vaker economisch zelfstandig.
Vrouwen gingen meer uren werken, hadden vaker betaald werd en waren vaker economisch zelfstandig.

Foto Jeroen Jumelet / ANP

Het aantal vrouwen dat werk had is vorig jaar opnieuw toegenomen. Ook steeg het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is en werkten zij meer uren. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De nieuwste CBS-cijfers gaan over het jaar 2021, de Emancipatiemonitor wordt iedere twee jaar gepubliceerd. Van alle vrouwen tussen de 15 en 65 jaar die niet studeerden, had in 2021 77,1 procent betaald werk. Dat was bij mannen 86,8 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen groeide vanaf 2014 ieder jaar sterker dan bij mannen. Daardoor nam het verschil in participatie af. Wel vlakte de groei bij vrouwen in coronajaren 2020 en 2021 wat af. De gemiddelde arbeidsduur voor vrouwen was in 2021 29,2 uur, waar die in 2013 nog net geen 27 uur was. Mannen werkten in 2021 gemiddeld 39,4 uur per week.


Lees ook: Vader doet thuis wat meer, maar moeder blijft druk op alle fronten

Zowel mannen als vrouwen blijven met deze cijfers ‘Europees kampioen’ parttimewerken. Bijna zeven op de tien vrouwen werkten in 2021 in deeltijd, bij mannen ging het om twee op de tien.

Meer economisch zelfstandig

Twee op de drie vrouwen verdiende in 2021 meer dan het bijstandsniveau (1.080 euro netto per maand) en was daarmee economisch zelfstandig. Dat is lager dan het aantal vrouwen dat zegt het belangrijk te vinden economisch zelfstandig te zijn: 75 procent. Het aantal economisch zelfstandige vrouwen nam sinds 2014 ieder jaar toe. 81 procent van de mannen verdiende in 2021 meer dan het bijstandsniveau. De loonkloof is in Nederland groter dan in de meeste andere EU-landen. Vooral hoogopgeleiden en in Nederland geboren mannen en vrouwen waren economisch zelfstandig. Van de meer dan 1,6 miljoen vrouwen die economisch niet-zelfstandig waren in 2021 had 32 procent betaald werk.


Lees ook over de vorige Emancipatiemonitor uit 2020: Nederlands bedrijfsleven nu ‘vrouwelijker’: meeste mannen niet enthousiast

Het aantal mannen en vrouwen dat zegt betaald werk belangrijk te vinden verschilt niet van elkaar. Wel geven beide groepen andere redenen aan waarom zij graag betaald werk hebben. Mannen zeggen vaker dan vrouwen juist korter te willen werken dan ze nu doen: 19,1 tegenover 13,7 procent. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het feit dat meer mannen een voltijdbaan hebben. Van de vrouwen die parttime werken zou 65 procent onder de juiste voorwaarden meer uren willen werken. Dat zouden zij doen als het inkomen niet langer toereikend is, maar soms ook als er een betere werk-privébalans is, er thuis gewerkt kan worden en er goedkopere kinderopvang beschikbaar is.

Lees verder…….