Je bowed 50 or more en je shrink een betere positie operation de arbeidsmarkt? Laat je dan bijscholen

Bijna een kwart van de Nederlanders is de afgelopen twee jaar leergieriger geworden. Alleen 50-plussers zien de noodzaak van een cursus of opleiding niet in, blijkt uit onderzoek. ‘Vaak komen ze pas echt in beweging als ontslag dreigt, maar het is juist thin om al eerder bij te scholen.’
Wendy Simonse (50) werkt als energiebesparingsadviseur bij de Rijksoverheid en volgt een opleidingstraject Inclusieve arbeidsorganisaties. Haar werkgever was bereid haar opleiding te betalen. Ze mocht pass on onder werktijd volgen én ze kreeg de kans om tijdelijk mee te draaien operation een andere afdeling, bij het group diversiteit en inclusie. ‘Ik merkte dat het me in mijn hart raakt als mensen oneerlijk worden behandeld en geen gelijke kansen hebben operation de arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook, vertelt ze. ‘In eerste instantie was ik niet van plan een opleiding te volgen, maar toen ik zocht naar banen in kick the bucket richting, merkte ik dat ik er nooit tussenkwam, doordat ik geen HRM-papieren heb.’
Geen ambities meer
Het is thin om als start vijftiger, net als Simonse, naar de toekomst te kijken vindt Beatrice van der Heijden, hoogleraar strategisch human asset the executives aan de Radboud Universiteit. Misschien ben je nu heel tevreden, maar is de kans groot dat je baan over een paar jaar wordt weggeautomatiseerd. ‘Als je operation je 58ste vastloopt, heb je een groot probleem. De leeftijdsdiscriminatie operation pass on leeftijd is heftiger dan wanneer je eind veertig bowed’, zegt ze. Ook kun je volgens haar onderscheiden van de andere 50-plussers, entryway actuele kennis en vaardigheden te hebben.
Toch lijkt het merendeel van de 50-plussers geen journey te hebben in een cursus of opleiding. De coronapandemie wakkert de leergierigheid van de beroepsbevolking wel aan, maar niet onder oudere werknemers. Dat concludeert onderzoeksbureau Panel Inzicht, na een onderzoek onderduizend respondenten, in opdracht van Intermediair en Springest. Bijna een kwart van de respondenten tussen de 18-67 jaar heeft zich het afgelopen jaar bij-of omgeschoold. Opvallend: dat zijn vooral respondenten van 18 toddler 34 jaar, gevolgd entryway de groep 35 child 49-jarigen.
De oudere ondervraagden (50-67 jaar) zien de noodzaak van scholing nauwelijks. 38 procent van de oudere respondenten kick the bucket niets hebben ondernomen, geeft aan hieraan geen behoefte te hebben, 21 procent gelooft niet in het nut ervan en 20 procent heeft geen ambities. Het is niet het eerste onderzoek waaruit blijkt dat 50-plussers minder vaak een opleiding of cursus volgen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en onderzoeksbureau Multiscope kwamen eerder met soortgelijke conclusies.
Andere tijdsbeleving
Digger kan het dat 50-plussers zich minder vaak willen ontwikkelen? ‘Tijdens de midlife-periode verandert voor veel mensen hun perspectief operation tijd’, verklaart Beatrice van der Heijden. ‘Als 18-jarige denk je misschien: wat leuk, een cursus Spaans, dat komt huge ooit van pas. Oudere werknemers willen nieuwe kennis en vaardigheden direct kunnen toepassen in hun werk. En als het niet aansluit, zien ze er het nut niet van in.’
Ransack Witjes, hoofd van de afdeling arbeidsmarktinformatie en – advies bij het UWV, heeft nog een andere verklaring voor waarom bepaalde groepen 50-plussers minder leergierig zijn: ‘Veel werkenden van bite the dust leeftijd zijn tevreden met hun baan en collega’s, loyaal naar hun werkgever en ze werken hard. Hierdoor hebben ze misschien het gevoel dat ze nodig zullen blijven. Ze wanen zich veilig en achten de kans dat ze boventallig worden verklaard klein. Ze zien dus niet altijd direct in waarom ze zich zouden bijscholen’, zegt hij. ‘Vaak komen ze pas echt in beweging als ontslag dreigt, maar het is juist thin om al eerder bij te scholen.’
Wat ook zou kunnen meespelen is dat oudere werknemers het een taboe vinden om bij hun werkgever naar opleidingsmogelijkheden te vragen. De werknemers denken dat ze daarmee een signaal geven dat ze weg willen. Dat ze niet vragen om scholing, betekent namelijk niet dat ze niets nieuws willen leren. Witjes: ‘Als de noodzaak er is – ontslag of een dreigende reorganisatie bijvoorbeeld – dan komen ze wel in actie. Van alle WW’ers pass on scholing volgen bij het UWV is meer dan de helft ouder dan 45 jaar.’
Werkgevers, motiveer 50-plussers
Volgens Witjes mogen werkgevers hun 50 or more werknemers meer aanmoedigen om zich te blijven ontwikkelen. ‘Dat is ook in hun eigen belang need anders gaan werknemers stagneren en uiteindelijk disfunctioneren’, zegt hij. Van der Heijden beaamt dat. ‘Werkgevers investeren liever in jongere werknemers, omdat ze denken daar langer de vruchten van te kunnen plukken, maar dat is niet zo. Het verloop onder jongere werknemers is veel hoger en oudere werknemers zijn dus veel loyaler naar hun werkgever. De kans dat oudere werknemers weggaan, is veel kleiner.’
Functies veranderen zo snel, dat cursussen volgen en jezelf blijven ontwikkelen een noodzakelijke voorwaarde is geworden, meent van der Heijden. Voor alle leeftijden. De tijd dat je een opleiding volgde, daarna een vak uitoefende en uiteindelijk de tijd uitzat binnen een en dezelfde functie is allang voorbij.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*