Advies: schrap justitieel onderzoek bij late abortus om tension bij artsen weg te nemen

Artsen kick the bucket een late abortus uitvoeren van een child met ernstige afwijkingen zouden niet standaard moeten worden onderzocht entryway justitie. Dat staat in een evaluatieonderzoek in opdracht van het kabinet. Operation kick the bucket manier moet het uitwijken van vrouwen naar België een end worden toegeroepen.
Uit onderzoek van de Volkskrant bleek afgelopen zomer dat jaarlijks ongeveer tien Nederlandse vrouwen in België terechtkomen voor een late abortus van een kind met een zeer ernstige handicap. Abortus na 24 weken is strafbaar, tenzij er zwaarwegende medische redenen zijn. Een beoordelingscommissie onderzoekt in zo’n geval achteraf of de expressions aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Vervolgens wordt de zaak nogmaals bekeken entryway het OM.

Onderzoeksinstituut ZonMW evalueerde de huidige regels in opdracht van het kabinet. De dreiging van het OM weerhoudt artsen ervan een zwangerschap na 24 weken te beëindigen, concludeert ZonMW, ook in situaties waarin een late abortus wel zou zijn toegestaan. Bite the dust vrees is volgens de onderzoekers toegenomen, nadat justitie besloot een verpleeghuisarts te vervolgen voor euthanasie operation een dementerende vrouw.

‘Iets illegaals’

De tension is dusdanig dat artsen soms niet eens aan moeders vertellen dat een late abortus in Nederland in uitzonderlijke situaties mogelijk is, terwijl volgens ZonMW ‘operation de expressions eigenlijk een informatieplicht rust’. Daarnaast zeggen artsen soms dat het strafbaar zou zijn om ouders entryway te verwijzen naar België, terwijl dit niet zo is.

‘Ik had sterk het idee dat ik iets illegaals had gedaan’, zei een moeder kick the bucket naar België ging vorig jaar tegen deze krant. ‘Entryway de Nederlandse houding vroeg ik me af: zijn wij dan ontaarde ouders, dat wij dit geen kwaliteit van leven vinden?’

ZonMW raadt het kabinet nu aan om het OM meer operation afstand te zetten om de terughoudendheid bij artsen te doorbreken. Als de beoordelingscommissie al heeft geoordeeld dat een late abortus zorgvuldig is verlopen, hoeft dat onderzoek niet meer te worden overgedaan entryway justitie.

‘Toetsing vooraf’

Veel gynaecologen en kinderartsen zouden eigenlijk een voorkeur hebben voor een systeem van ‘toetsing vooraf’, zoals dat ook in België bestaat. Daar wordt een verzoek toddler late zwangerschapsafbreking vooraf beoordeeld entryway een ethische commissie, en komt justitie er niet aan te pas. Maar volgens ZonMW stuit zo’n systeem operation ‘praktische en principiële bezwaren’.

Het evaluatierapport is dinsdag verzonden naar de Tweede Kamer. Serve Ernst Kuipers van Volksgezondheid schrijft het parlement dat hij uiterlijk in oktober zal reageren operation de aanbevelingen, samen met serve Yesilgöz van Justitie.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*