Aantal schenkingen in Vlaanderen fors toegenomen: “Mensen willen dat er zo weinig mogelijk naar de staat gaat”

Tijdens de coronacrisis werd er niet alleen gretig vastgoed gekocht en verkocht, mensen gingen ook meer nadenken over successieplanning, een manier om je vermogen op een fiscaal gunstige manier na te laten. Wat opvalt is dat er in 2021 nogal wat werd “geschonken”. (Om misverstanden te vermijden nog even het verschil tussen schenken en erven: Schenken doe je bij leven, erven doe je na iemands dood.)

Om erfenisbelasting te vermijden, kiezen mensen er steeds vaker voor om onroerend goed (gronden of huizen) of roerende goederen (aandelen, geld, juwelen, meubelen, …) voor hun overlijden te schenken, aan kinderen of kleinkinderen, of aan zussen of broers, en zelfs aan vrienden. 

Lees verder…….