Oost-Vlaanderen meet waterpeil 1.650km waterlopen: "We kunnen dan  sneller handelen bij wateroverlast en droogte"

Over 2 jaar moeten 200 meettoestellen het waterpeil van de waterlopen in Oost-Vlaams beheer meten en doorgeven. "Zo kunnen we tijdig de juiste maatregelen nemen bij te hoog of te laag water."


from Binnenland | VRT NWS: nieuws
Read The Rest:vrt.be...