KRO-NCRV voert actie voor getroffen vluchtelingen in kamp Moria

Daarnaast gaat presentator Daan Nieber van het populaire jeugdprogramma Zapplive kinderen oproepen om foto's te maken met daarop de tekst #500kinderen en deze te delen via sociale media. Een collage van deze foto's wordt volgende week in Den Haag aangeboden om het kabinet aan te moedigen om geen vijftig, maar vijfhonderd kinderen uit Moria op te halen. KRO-NCRV heeft van kinderen veel reacties gehad dat ze het heel erg vinden wat er in Moria gebeurt en dat zij willen weten hoe zij de kinderen daar kunnen helpen. Het kabinet besloot na lang beraad honderd vluchtelingen op te nemen, waaronder vijftig kinderen. Dit gaat echter wel af van een eerder in internationaal verband afgesproken vluchtelingenquotum waar Nederland zich aan moet houden. Tijdens de Algemene Beschouwingen had vooral de linkse oppositie felle kritiek op deze naar hun mening schamele handreiking van het kabinet. Ook vluchtelingenorganisaties en gemeenten, die al hadden toegezegd de vluchtelingen onderdak te willen bieden, reageerden boos op de constructie van het kabinet. Read The Rest at...