Artsen Zonder Grenzen: "Belgische woonzorgcentra werden aan hun lot overgelaten"

Sofie Spires (Artsen zonder Grenzen): "Er was verwarring in tal van focussen"

Artsen zonder Grenzen biedt sinds 21 maart hulp aan in 135 particuliere gemeenschappen in België. Een groot deel daarvan (81) bevond zich in de regio Brussel, maar 21 wzc's in Vlaanderen en 33 in Wallonië werden eveneens versterkt.

"In feite moesten de verpleeghuizen zelf noodklinieken worden, voor wat betreft personeel, materiaal, informatie, besmetting anticipatiecontrole en fundering", zegt Sofie Spires, AZG klinische organisator in de privéoverwegingshabitats. 'Hoe het ook zij, ze zijn daar niet op ingesteld en ik heb geen flauw idee of we daar op kunnen anticiperen.' Ze praat over bedlam op tal van privéoverwegingen.