Politie houdt "coronacontroles" tegen weekenduitstapjes: "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen!"

De politiezone Rhode en Schelde in Oost-Vlaanderen stuurt kroongroepen die nagaan waar de bewoners naartoe gaan met het oog op het einde van de week. "Alleen fundamentele excursies zijn denkbaar! Een wandeling is in de regio gewoon denkbaar."

Unieke kroonteams van de politiezone Rhode en Schelde houden inwoners tegen en vragen hen waar ze heen gaan. Personen zonder legitieme uitleg worden naar huis gestuurd. De blikken worden overgebracht in stadsfocussen (aanvullend met machteloze straatklanten) en op belangrijke verkeersfocus, bijvoorbeeld garages naar de snelweg. "We vragen individuen om welke reden ze verhuizen. In het geval dat ze geen geldige rechtvaardiging hebben, sturen we ze een bericht naar huis", zegt politiechef Yves Asselman.


Personen die geen goede reden hebben om erop uit te gaan, verwijderen het momenteel met een kastijding van de politie. 'Normaal gesproken geven individuen ook snel toe dat ze geen legitieme verklaring hebben. We vragen hen onbarmhartig, maar onbeweeglijk om naar huis terug te keren', zegt Asselman. "Toon solidariteit en aanvaard uw aansprakelijkheid!"